CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Stawiamy na kształcenie zawodowe

Czerwiec 6, 2020 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Drodzy Ósmoklasiści, Szanowni Rodzice!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 (Budowlanka – Gastronomik) tworzą szkoły z długoletnią tradycją kształcenia zawodowego. Stawiamy na kształcenie zawodowe. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są doskonale wyposażone pracownie do prowadzenia zajęć dla wielu zawodów (link: http://www.ckziu1raciborz.idsl.pl/wp-content/uploads/2020/05/oferta_edukacyjna_2020_2021.pdf)

Bierzemy udział w wielu projektach edukacyjnych, w tym międzynarodowych. Szczególnie wysoko cenimy udział w programie Erasmus+. Daje on możliwość zapoznawania się naszej młodzieży z rówieśnikami z innych krajów wspólnej Europy, poznanie europejskiego rynku pracy oraz zdobywanie doświadczeń zawodowych.

Dla nas najważniejszy jest uczeń, jego potrzeby i wszechstronny rozwój. Ciągle podnosimy jakość i atrakcyjność kształcenia poprzez stwarzanie dobrego klimatu w szkole, dbałość o poziom kształcenia i współpracę z pracodawcami.

Nasze Centrum to ważny i bardzo dobry wybór!


0 comments


Dodaj komentarz