Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Rodzice naszych uczniów są wybitni

grudzień 9, 2022 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Spotkanie autorskie z Katarzyną Rybińską

W naszym Centrum odbyło się spotkanie autorskie z Katarzyną Rybińską, autorką tomiku wierszy pt. „Prefabrykaty”. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, nauczyciele i młodzież szkoły.

Katarzyna Rybińska poprowadziła zgromadzoną publiczność po ścieżkach swojej wyobraźni i erudycji, dodając do wierszy autorski komentarz. Prefabrykaty powstawały w ciągu dwóch lat, zostały podzielony na cztery katalogi: Contra rationem, Peccata capitalia, Psychostasis, Otium sine dignitate. Wiersze ilustrują obrazy Hieronima Boscha, Leonardo da Vinci, Macaccio.

Katarzyna Rybińska jest absolwentką filologii rosyjskiej (Uniwersytet Wrocławski) i filologii angielskiej (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie), doktorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa od 2006 r.

W latach 2006-2012 pracowała w Zakładzie Dydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Od 2006 roku jest wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, obecnie Akademii Nauk Stosowanych. Opublikowała szereg artykułów naukowych oraz książkę pt. Koncepcja „gry umysłu” w prozie Andrieja Biełego i Jamesa Joyce’a (2007 Wrocław). Interesuje się sztuką, mistyką chrześcijańską, filozofią, dziennikami z podróży oraz poezją współczesną.

Prefabrykaty są jej debiutem poetyckim. W swojej twórczości lubi eksperymentować i dąży do tego, aby jedna myśl zawsze wyjaśniała bądź pogłębiała inną.

Co bardzo ważne, Pani Katarzyna Rybińska jest mamą naszego ucznia – Szymona Rybińskiego z klasy 1A (technik analityk).

Tomik Prefabrykaty jest dostępny w bibliotece szkolnej. Zapraszamy!

Spotkanie autorskie i zakup książek dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.


0 comments


Dodaj komentarz