Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Rezydent Turystyczny – nowe kwalifikacje hotelarzy

luty 3, 2023 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Kurs „Rezydent Turystyczny” był ostatnim kursem zawodowym, organizowanym w ramach projektu unijnego „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”. Wzięło w nim udział 10. uczniów, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa oraz 2. nauczycielki hotelarskich i turystycznych przedmiotów zawodowych.

Podczas zajęć, które odbyły się w ostatni weekend ferii zimowych, nasi uczniowie – technicy hotelarstwa z dużym zaangażowaniem zdobywali wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane m.in. z obsługą turystów na lotnisku i w hotelu.

W programie nie zabrakło również  tematyki, przygotowującej do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, awaryjnych i kryzysowych.

Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym. Otrzymane przez młodzież i nauczycieli zaświadczenia i certyfikaty są potwierdzeniem zdobycia nowych kwalifikacji oraz uprawniają ich do pracy w charakterze rezydenta biura podróży podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych.

Kursy, wizyty studyjne, warsztaty oraz doposażenie pracowni dofinansowane są w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


0 comments


Dodaj komentarz