CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Praktyczna nauka zawodu i młodociani pracownicy

Marzec 28, 2021 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Do 11 kwietnia br. ograniczona będzie praktyczna nauka zawodu organizowana przez szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą prowadzone zdalnie.

Ponadto do 11 kwietnia br. młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia nie będą mieli organizowanych zajęć praktycznych u pracodawców. Pracodawca jest zobowiązany zwolnić młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Źródło: www.men.gov.pl


0 comments


Dodaj komentarz