CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Pracodawca zwalnia młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy

Kwiecień 27, 2020 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Przypominamy pracodawcom, że zgodnie z art. 15f.1. Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020, poz. 568, 695), W okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (…) pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.


0 comments


Dodaj komentarz