Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

luty 24, 2016 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W dniach 16–17 marca br. (środa–czwartek) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu (budynek BUDOWLANKI, ul. Wileńska 6) odbędą się Powiatowe Targi Pracy i Edukacji. W trakcie dwudniowych targów zaprezentowane zostaną oferty edukacyjne szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych, oferty pracy oraz oferty instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość.

Ponadto każdy z uczestników będzie miał szansę skorzystania  z konsultacji i porad ekspertów –  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Cechu Rzemiosł Różnych, Powiatowego Urzędu Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W szkołach ponadgimnazjalnych odbywać się będą „Dni Otwarte” podczas których gimnazjaliści będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół.

Pierwszy dzień Targów Pracy i Edukacji jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych, rodziców oraz nauczycieli. Gimnazjaliści ze szkół powiatu raciborskiego, sąsiednich powiatów  i województwa opolskiego będą mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu.

Drugiego dnia osoby bezrobotne, poszukujące pracy i uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wchodzący na rynek pracy spotkają się z przedstawicielami pracodawców, którzy zostaną zaproszeni do wystawienia stoisk  z ofertą swoich firm, przedstawicielami instytucji szkoleniowych, instytucji wspierających przedsiębiorczość. Będzie również możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół policealnych i wyższych.

Program Powiatowych Targów Pracy i Edukacji:

  – środa, 16.03.2016r. – 1. Dzień Targów Pracy i Edukacji
8:30 – 16:00 – prezentacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych  i placówek oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu.

W programie targów przewidziano również konsultacje i porady ekspertów – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Cechu Rzemiosł Różnych oraz prezentacje prowadzone przez Doradców Zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy – filmy szkoleniowe „Kalejdoskop zawodów”.

Prosimy szkoły gimnazjalne o kontakt z panią Beatą Jakubik z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie potwierdzenia udziału  młodzieży w Targach Pracy i Edukacji pod nr tel.  32 415 35 47 do dnia 04.03.2016 r.

  – czwartek, 17.03.2016r. – 2. Dzień Targów Pracy i Edukacji
10:00 – 13:00 – prezentacja ofert pracy i oferty edukacyjnej szkół policealnych, wyższych, instytucji szkoleniowych i wspierających przedsiębiorczość.

Ponadto w programie targów przewidziano m.in. konsultacje i porady ekspertów – Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Izby Skarbowej Państwowej Inspekcji Pracy, Cechu Rzemiosł Różnych, Powiatowego Urzędu Pracy, prezentacje prowadzone przez Doradców Zawodowych nt. planowania kariery zawodowej – „Gdzie i jak szukać pracy”, „Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”.

Pracodawców prosimy o potwierdzenie udziału w Targach Pracy i Edukacji – kontakt z panią Małgorzatą Janiczek tel. – 32 415 45 50 wew. 215, fax – 32 414 04 98  lub na adres e-mail  –  mjaniczek@pup-raciborz.pl do dnia 04.03.2016 r.

Szkoły policealne i wyższe, instytucje szkoleniowe, instytucje wspierające przedsiębiorczość prosimy o potwierdzenie udziału w Targach Pracy i Edukacji – kontakt z panią Jolantą Konopnicką – nr tel. 32 415 45 40 wew. 226, e-mail –  jkonopnicka@pup-raciborz.pl lub pocztą na adres:  Powiatowy Urząd Pracy, ul. Klasztorna  6, 47-400 Racibórz  do dnia 04.03.2016 r.

W dniach 16-17.03.2016 r. w szkołach ponadgimnazjalnych odbywać się będą „Dni Otwarte” podczas których gimnazjaliści będą mieli możliwość zapoznania się z ofertą szkół. W sprawie wejść na „Dni Otwarte„ prosimy o kontakt z dyrektorami szkół.

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do udziału w drugim dniu Targów Pracy i Edukacji, tj. 17.03.2016 w godz. od 10:00 do 13:00. Udział w Targach jest całkowicie bezpłatny. Wystawcom zapewniamy stoisko wystawiennicze (stolik + krzesło).


0 comments


Dodaj komentarz