CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Politechnika Opolska partnerem w edukacji

Czerwiec 17, 2021 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Dr hab. inż. Marcin Lorenc – Rektor Politechniki Opolskiej i Jacek Kąsek – Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu podpisali Umowę o Współpracy. Umowa jest efektem dotychczasowych wspólnych działań na rzecz edukacji. Strony umowy zamierzają poszerzyć zakres współpracy.

Są to m.in. udział uczniów Centrum w wybranych projektach Uczelni, konferencjach, seminariach, szkoleniach i wykładach, realizacja wspólnych przedsięwzięć służących popularyzacji nauk ścisłych, udział uzdolnionych uczniów w pracach studenckich kół naukowych Uczelni.
Dyrektor Centrum wraz z Andrzejem Kucem – koordynatorem współpracy Centrum i Uczelni spotkali się także z Dziekanem Wydziału Budownictwa i Architektury. Prof. dr. hab. inż. Zbigniew Zembaty opowiedział o historii Wydziału oraz o planach jego rozwoju.
Koordynatorem współpracy Politechniki Opolskiej i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu jest dr hab. inż. An­drzej Marynowicz, pro­fe­sor uczel­ni.


0 comments


Dodaj komentarz