Zmiana rozmiaru tekstu

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Płatne staże uczniów Centrum

marzec 22, 2019 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W dniach 9.02.2019 – 24.02.2019, podczas ferii zimowych, zrealizowano pierwszy etap staży zawodowych dla 15 uczestników projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drugi etap staży odbędzie się podczas pierwszych dwóch tygodni wakacji. Projekt zakłada realizację 150 godz. stażu przez każdego z uczestników. Po zakończeniu stażu każdy z uczestników otrzyma stypendium w wysokości 1600 zł.

W stażach brali udział uczniowie kierunków: technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych.

Podpisano umowy z następującymi pracodawcami z powiatu raciborskiego: Hotel RACIBOR, Zajazd Biskupi, Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Kwiaciarnia ORCHIDEA, Kwiaciarnia Ali-Art., Urząd Gminy Lubomia, Biuro Projektowe ARCHIDOM, Urząd Gminy Krzyżanowice, DPS „Złota Jesień”, Restauracja Cysterska w Rudach.

Po zakończeniu stażu uczniowie wypełnili ankiety ewaluacyjne, w których potwierdzili nabycie nowych umiejętności praktycznych oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas nauki w Centrum.

Bardzo dziękujemy firmom za podjęcie współpracy.

 

Projekt pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


0 comments


Dodaj komentarz