Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Nowe pracownie oraz dodatkowe kwalifikacje dla uczniów i nauczycieli w Centrum

luty 14, 2019 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu od września 2018 roku realizuje projekt „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przeprowadzona została rekrutacja, poprzedzona kampanią informacyjną o założeniach projektu.

(fot. Katarzyna Dedek).

W wyniku rekrutacji wyłoniono 30. uczniów – po 6 uczniów w każdym zawodzie oraz 9. nauczycieli. W projekcie biorą udział uczniowie i nauczyciele następujących zawodów: technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Od października do grudnia ubiegłego roku odbywały się zajęcia z doradztwa zawodowego, w których każdy z uczestników został objęty 7 – godzinną indywidualną ścieżką wsparcia. Spotkania były realizowane w salach Centrum i prowadzone były przez doradców zawodowych. Z początkiem ferii zimowych 15. uczniów rozpoczęło staże zawodowe u pracodawców, które zaplanowane są na 2 tygodnie ferii zimowych oraz 2 tygodnie wakacji. Po zakończeniu 150 godzinnego stażu, każdy uczestnik otrzyma stypendium w kwocie 1600 zł.

Już od marca uczniowie oraz nauczyciele wezmą udział w dodatkowych kursach, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe: „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka”, „Metody badań produktów spożywczych na obecność bakterii chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi i instrumentalnymi”, „Florysta”, „Projektowanie i zakładanie ogrodów” , „Operator koparkoładowarki klasy III”, „Operator wózka widłowego (kategoria uprawnień II WJO) wraz bezpieczne wymianą butli gazowej”, „Manager usług hotelarskich „, „Sprzedaż usług hotelowych, czyli jak zainteresować klienta ofertą?”, „Barman – kurs dla początkujących”, „Barista – kurs dla początkujących”.

W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń – pracodawca planowane są wizyty studyjne i warsztaty w firmach.

W ramach doposażania pracowni szkolnych realizowane są przetargi na sprzęt i wyposażenie pracowni gastronomicznych z obsługą klienta, budowlanej, architektury krajobrazu, chemicznej i hotelarskiej.

Całkowita wartość projektu wynosi 646 730,63 PLN.

W tym:

– Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 549 721,04 PLN

– Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 64 673,06 PLN

Okres realizacji projektu 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r.

Jednostka realizująca: CKZiU nr 1 w Raciborzu

Beneficjent: Powiat Raciborski

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni.

Wicedyrektor CKZiU nr 1

Beata Łodziak – koordynator projektu

 


0 comments


Dodaj komentarz