Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Nowa organizacja pracy Centrum

październik 18, 2020 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października 2020 r. uczniowie będą realizować zajęcia w formie hybrydowej (stacjonarnie i zdalnie).

Klasy realizujące stacjonarną formę kształcenia: 1A, 1B, 1Z, 2A4, 2B4, 2C4, 2Z4, 4AT2, 4BT2, 4HT3, 4ZT3, 1f, 1k, 1m, 1w, 3fB2, 3kB2, 3mB2. Klasy realizujące zdalną formę kształcenia: 2A5, 2B5, 2H5, 2Z5, 3AT2, 3BT2, 3GT2, 3ZT2, 2f_p, 2f_g, 2k_p, 2k_g, 2m_p, 2m_g, 2w_p.

Zdalna forma kształcenia nie dotyczy zajęć z przedmiotów kształcenia zawodowego praktycznego dla klas:

a/ 2A5 – Pracownia – techniki laboratoryjne, Pracownia – Analityka chemiczna i środowiskowa oraz bioanalityka, Terenowe ćwiczenia geodezyjne,

b/ 2B5 – Pracownia robót murarsko-tynkarskich, Prace w obiektach architektury krajobrazu,

c/ 2H5 – Laboratorium badania komponentów środowiska,

d/ 2Z5 – Pracownia – procesy technologiczne w gastronomii,

e/ 3AT2 – Pracownia – Analityka chemiczna i środowiskowa oraz bioanalityka,

f/ 3BT2 – Pracownia robót konstrukcyjno-budowlanych,

g/ 3GT2 – Terenowe ćwiczenia geodezyjne,

h/ 3ZT2 – Pracownia – procesy technologiczne w gastronomii.

Te zajęcia będą się odbywać w formie stacjonarnej, w szkole.

Szczegółowe informacje dla Rodziców, Uczniów i Nauczycieli zostały wysłane przez Dziennik Elektroniczny.

Życzę zdrowia

Jacek Kąsek

Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu


0 comments


Dodaj komentarz