Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Nie dla wszystkich powrót do Centrum

styczeń 29, 2021 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły. Uczniowie naszego Centrum będą nadal uczyć się zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Mamy nadzieję na szybki powrót do tradycyjnego kształcenia.

Co w nowym rozporządzeniu, które będzie obowiązywało od 1 lutego 2021 r.?
1. W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego, tzw. egzaminy próbne przeprowadzane przez szkołę.
2. Ponadto w odniesieniu do szkół prowadzących kształcenie zawodowe utrzymane zostały rozwiązania umożliwiające prowadzenie kształcenia praktycznego z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.
3. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą kontynuowali zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
4. Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.
5. Dyrektor Centrum może udostępnić pomieszczenia w szkole, do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/funkcjonowanie-szkol-od-1-lutego


0 comments


Dodaj komentarz