CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Nauczyciele Centrum na stażu w Sewilli

Październik 5, 2016 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii to projekt unijny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizację tego projektu w CKZiU nr 1 koordynują Tomasz Kostka i Paweł Ptak.

Założeniem programu jest nabywanie nowych kompetencji zawodowych, językowych i kulturowych. Organizacja przyjmująca – Euromind – umożliwia uczestnikom zdobywanie doświadczenia zawodowego w innym kraju, organizuje szkolenia dla uczniów i nauczycieli, a także umożliwia uczniom odbycie praktyk w hiszpańskich firmach logistycznych.

W ramach projektu kolejna grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych odbyła staż w firmach logistycznych, przedsiębiorstwach handlowych i międzynarodowych korporacjach w Sewilli. Podczas stażu nauczyciele zapoznali się z szeroką gamą usług logistyczno-transportowych Decathlon Logistics, nowoczesną technologią jaką dysponują magazyny (odbiór głosowy, tranzyt głosowy czy maszyny klasyfikujące), a także poznali sposoby zarządzania i planowania zasobów, łańcuch dostaw czy metody optymalizacji transportu. 

Firma  Nortu S.A. świadczy usługi logistyczne w branży samochodowej. Dyrektor Nortu S.A. zaprezentował uczestnikom projektu usługi związane z zarządzaniem, planowaniem i kontrolą jakości w łańcuchu dostaw, jaką firma świadczy swoim klientom indywidualnym i odbiorcom hurtowym.

Wizyta w Instituto Technologico Superior ADA okazała się niezwykle cennym doświadczeniem. ADA to Wyższa Szkoła Techniczna, która oferuje kształcenie młodzieży i dorosłych na różnych kierunkach i w różnych typach szkół (elektromechanika, technologie telekomunikacyjne, technologie sieci, aeronautyka, automatyka, robotyka, etc.). Dzięki fundacji ICADA możliwe jest również kształcenie młodzieży z grup społecznych zagrożonych wykluczeniem. Dyrektor placówki objaśnił nam, jak działa pionierski system edukacji w jego szkole i umożliwił nam obserwację zajęć praktycznych w szkole zawodowej. Dzięki środkom pozyskanym z projektów oraz współpracy ze sponsorami i partnerami placówka posiada dobrze wyposażone pracownie i warsztaty

Uczestnicy projektu wzięli udział również w szkoleniu logistycznym w rozpoznawanej na całym świecie  sieci sklepów Carrefour Express i Dià, które działają w Hiszpanii w formie franczyzy. Oba supermarkety dostosowują swoje oferty do potrzeb lokalnej społeczności i prowadzą politykę niskich cen.

Organizacja przyjmująca Euromind zadbała również o to, aby uczestnicy projektu poznali kulturę i architekturę Andaluzji. W czasie wolnym delektowaliśmy się lokalnymi specjałami, zwiedzaliśmy najważniejsze i najpiękniejsze miejsca w Sewilli, podziwiając widoki oraz poznając hiszpańską kulturę i mentalność mieszkańców.

Projekt poszerzył kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów logistycznych, umożliwiając tym samym wykorzystanie pozyskanych materiałów i doświadczeń podczas lekcji. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty oraz dokumenty Europass Mobilność.

Kolejnym etapem realizowanego projektu będzie miesięczna praktyka zawodowa młodzieży na przełomie listopada i grudnia bieżącego roku.

Paweł Ptak


0 comments


Dodaj komentarz