CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Nasi Stypendyści odebrali dyplomy

Listopad 25, 2016 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Sabina Musioł (technik logistyk), Sabina Biczysko (technik budownictwa) oraz Magdalena Szuba (technik analityk) otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok 2016/2017. Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 25 listopada w Centrum Kultury „Feniks” w Rydułtowach.
Przypomnijmy że, Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje ten Uczeń szkoły dla młodzieży, której:
• ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości,
• otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,
• lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Nasi Stypendyści spełnili wszystkie warunki.

Dyplomy odebrały: Sabina Biczysko i Magdalena Szuba. W imieniu Sabiny Musioł, dyplom odebrał Jacek Kąsek – dyrektor Centrum (Sabina Musioł odbywa praktykę w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+).

Dyplomy wręczali: Dariusz Domański – wicekurator, Alicja Bartkowiak – dyrektor Delegatury KO w Rybniku, Marek Kurpis – Wicestarosta Powiatu Raciborskiego.

Serdecznie gratulujemy Uczniom oraz ich Rodzicom.


0 comments


Dodaj komentarz