Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt Erasmus+

grudzień 5, 2017 Aktualności, Wyróżniona No Comments

W auli CKZiU numer 1 przy ulicy Gimnazjalnej 3 podsumowano dwuletni projekt „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii”. W uroczystości uczestniczył wicestarosta Marek Kurpis, który wręczył uczniom i nauczycielom Certyfikaty uczestnictwa w Projekcie.

Projekt zakładał realizację pięciu mobilności w ramach programu Erasmus+.

To jeden z czterech projektów realizowanych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Wzięło w nim udział 12 nauczycieli zawodowców, a także 34 uczniów obecnych klas czwartych i kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik spedytor i technik organizacji reklamy. Projekt swym zasięgiem obejmował dwa kraje – Niemcy i Hiszpanię. Jego wartość wynosi prawie 100 000 euro. Partnerami projektu były firmy F+U Sachsen (Niemcy) oraz EuroMind (Hiszpania).

Celem konferencji było zaprezentowanie i upowszechnianie efektów zrealizowanego projektu w społeczności lokalnej. Koordynatorzy projektu – Paweł Ptak i Tomasz Kostka – przybliżyli zgromadzonym gościom cele i działania kończącego się właśnie projektu, a poszczególne grupy uczestników zaprezentowały relacje z wyjazdów na mobilności zagraniczne.

Projekt miał na celu poprawienie jakości kształcenia w powiecie raciborskim poprzez podniesienie kompetencji zawodowych, językowych, kulturowych i społecznych uczniów i nauczycieli tejże szkoły. Cel ten został osiągnięty: poprzez uczestnictwo 12 nauczycieli w warsztatach w hiszpańskich przedsiębiorstwach; dzięki zdobyciu przez 14 uczestników projektu umiejętności prowadzenia przedsiębiorstwa w symulacyjnych przedsiębiorstwach w warunkach niemieckich (technik ekonomista); poprzez pracę 6 najlepszych uczniów w zespole specjalistów, które podwyższyły ich kwalifikacje związane z obsługą specjalistycznych programów graficznych oraz tworzeniem reklam w warunkach niemieckich (technik organizacji reklamy); a także podczas praktyki w hiszpańskich przedsiębiorstwach logistycznych zorganizowanej dla 14 osób (technik logistyk).

Przed każdym wyjazdem zostało zorganizowane przygotowanie kulturowe i językowe z danego języka obcego, co w oczywisty sposób wpłynęło na rozwój osobisty i językowy. Uczniowie skorzystali również ze wsparcia pedagogicznego. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w mobilności zagranicznej wydane przez Partnerów oraz dokument Europass Mobilność. Cześć oficjalną konferencji zakończył poczęstunek.
Przedsięwzięcie jest realizowane od stycznia 2016 do końca grudnia 2017 roku. Wszystkie wsparcia dla nauczycieli i uczniów odbywające się w ramach programu były bezpłatne, ponieważ projekt „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Erasmus+.

Paweł Ptak

Prezentacja podsumowująca projekt – kliknij


0 comments


Dodaj komentarz