Zmiana rozmiaru czcionki

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Kolejne specjalistyczne kursy zawodowe CHEMIKÓW

czerwiec 28, 2022 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Swoje kursy zawodowe w tym roku szkolnym, realizowane w ramach projektu unijnego, ukończyli w czerwcu nasi Chemicy. Grupa 8. uczniów (technik analityk i technik ochrony środowiska) wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych, wzięła udział w dwóch specjalistycznych szkoleniach: Wpływ zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody na organizmy roślinne i zwierzęce (ekologia) oraz Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka (mikrobiologia).

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były przez pracowników naukowych wyższych uczelni. Podczas kursu z zakresu mikrobiologii uczestnicy nauczyli się wykonywania prostych badań mikrobiologicznych oraz opanowali podstawy wiedzy mikrobiologicznej. Wykonywali także posiewy mikrobiologiczne, preparaty mikroskopowe i proste testy biochemiczne oraz dowiedzieli się jak dokumentować wykonywane badania.

Kurs z zakresu ekologii wyposażył uczniów w umiejętności wykonywania badań oznaczania zanieczyszczeń oraz w wiedzę dotyczącą zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu metod badań wpływu zanieczyszczenia na organizmy roślinne i zwierzęce.

Podczas ćwiczeń uczestnicy nauczyli się m.in.:

  • stosować metody oznaczania zanieczyszczeń (chromatograficznymi (HPLC, GC), spektrofotometrycznymi (UV-Vis), fizykochemicznymi (np. CZT), biochemicznymi (np. BZT) i mikrobiologicznymi (np. miano coli),
  • dobierać odpowiednie metody przygotowania próbek do badań,
  • wyznaczać współczynniki krzywych kalibracyjnych,
  • wykonywać obliczenia na dostarczonych danych tj. krzywych wzorcowych do oznaczeń spektrofotometrycznych (oznaczenia dla fenolu) z wykorzystaniem równań liniowych,
  • obliczać stężenia na podstawie przygotowanych krzywych,
  • stosować  metodę pomiaru i oznaczeń testów fitotox,
  • oznaczać zanieczyszczenia w wodzie (pomiar stężenia fenolu),
  • określać wpływ zanieczyszczeń glebowych na organizmy (test fitotox – pomiar korzeni siewek).

Kursy zawodowe zostały zrealizowane w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Fotorelacja: Wpływ zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody na organizmy roślinne i zwierzęce (ekologia).

Fotorelacja: Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka (mikrobiologia).


0 comments


Dodaj komentarz