CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Drony i systemy satelitarne w pracy geodetów

Czerwiec 10, 2022 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Nasi technicy geodeci ukończyli dwa przydatne kursy niezbędne w ich przyszłej pracy. „Operator drona BVLOS” oraz „Pomiary statyczne i obliczenia post-processingu”W ramach kursu operator drona BVLOS uczniowie nabyli umiejętności obsługi drona. Zdobyli uprawnienia VLOS (latanie w zasięgu wzroku) i BVLOS (latanie poza zasięgiem wzroku).

Zzapoznali się z podstawami fotogrametrii, czyli jak opracować zdjęcia z wykonanych nalotów i na ich podstawie stworzyć ortofotomapę, numeryczny model terenu czy wykonać podstawowe pomiary i obliczenia na wykonanych zdjęciach – chmurze punktów.

W ramach kursu pomiarów statycznych i obliczeń post-processingu nabyli umiejętności opracowania danych pozyskanych ze stacji referencyjnych na podstawie wykonanego pomiaru obiektu w tym przypadku boiska szkolnego Centrum. Pomiar wykonano metodą RTN (Real Time Network). Metoda RTN jest jedną z geodezyjnych metod pomiaru w czasie rzeczywistym. Pomiar opiera się o systemy satelitarne oraz sieć stacji referencyjnych. Na podstawie wykonanego pomiaru uczniowie stworzyli mapę – model boiska szkolnego

Kursy zrealizowano w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Operator drona BVLOS

Pomiary statyczne i obliczenia post-processingu


0 comments


Dodaj komentarz