CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Dobra komunikacja poprawia Twoje samopoczucie

Listopad 14, 2019 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Tak brzmi, polskojęzyczny tytuł naszego pierwszego, szkolnego projektu e-Twinningowego, w którym biorą udział uczniowie klasy 2Z (technik żywienia i usług gastronomicznych), wraz z realizatorkami projektu: pedagogiem szkolnym Grażyną Kozyrą i nauczycielem języka angielskiego Aleksandrą Wieczorek.

Dobre relacje w zespole klasowym, a co się z tym wiąże – dobra komunikacja, są ważnym elementem kształtującym pozytywny klimat w CKZiU nr 1. Dlatego, jak co roku, pedagodzy szkolni: Grażyna Kozyra, Katarzyna Betnerowicz, Marta Benedykt przy współpracy z wychowawcami klas, zorganizowali wyjścia integracyjne dla uczniów klas pierwszych, realizowanych w klubie dla młodzieży „Strefa” w Raciborzu.

Realizatorzy działań integracyjno-adaptacyjnych, dołożyli starań aby uczniowie, którzy przyszli z różnych szkół i mieszkają w różnych miejscowościach, poznali się i polubili, poczynili kolejne kroki w tak ważnej umiejętności, jaką jest dobra komunikacja.

Kilka ciekawostek o znaczeniu działań integracyjnych …..

Każda grupa uczniów, tworząca od września nową klasę jest zespołem, który wymaga od nauczyciela podjęcia szczególnych zadań z zakresu integracji. Działania takie przynoszą bowiem korzyści obydwu stronom. Dzięki działaniom integracyjnym uczniowie mogą poznać siebie nawzajem, poznać swego wychowawcę, pedagoga szkolnego, co pozwala im na znacznie lepsze funkcjonowanie w nowej szkole. Spotkania integracyjne ułatwiają budowanie udanych, pozytywnych relacji z nowymi kolegami i koleżankami, przyczyniają się do stworzenia przyjaznej atmosfery. Działania realizowane przez szkołę, w których biorą udział nowi uczniowie kształtują umiejętność prawidłowej współpracy i obcowania z innymi. Uczą tolerancji, zrozumienia i empatii, co wpływa na powstawanie szacunku, zrozumienia dla kolegów i koleżanek. Uczestnicy zajęć integracyjnych, mają szansę rozwinięcia przydatnych umiejętności interpersonalnych z zakresu komunikacji, może to być również okazja, na rozwijanie u uczniów nowych metod zespołowego podejmowania decyzji. Działania integracyjne dają szansę na kształtowanie się u uczniów postaw prospołecznych.

Z obserwacji pedagogów szkolnych wynika że uczniowie biorący udział w integracji: częściej udzielają sobie wzajemnie pomocy, mają poczucie odpowiedzialności za innych i efekty wspólnie podejmowanych działań, mają większe poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ze strony klasy, rozwijają umiejętnościami, które sprawiają że łatwiej jest im pokonywać trudności, mają ułatwione funkcjonowanie w wielu sytuacjach szkolnych.

Działania integracyjne, które są dobrym zwyczajem naszego Centrum wpisują się w tematykę naszego e-Twinningowego projektu pt. Good communication improves your well-being.

Pedagodzy szkolni i realizatorzy projektu dziękują wszystkim za współpracę i wkład w tworzenie przyjaznego klimatu w naszej szkole.

Grażyna Kozyra


0 comments


Dodaj komentarz