Zmiana rozmiaru tekstu

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

„Dobra komunikacja poprawia nasze samopoczucie”

maj 26, 2020 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Realizowany w ramach programu eTwinning w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 projekt pt. „Good communication improves our well-being” zakończy się w czerwcu 2020 r. 

Program eTwinning to europejska społeczność szkolna, gromadząca szkoły z całej Europy, współpracująca za pomocą mediów elektronicznych.

Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 700 tysięcy nauczycieli z 206 tysięcy szkół, którzy łącznie zrealizowali już 90 tysięcy różnorodnych projektów.

W programie uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia Północna, Norwegia, Serbia i Turcja.

Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o 8 krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę, należących do Partnerstwa Wschodniego, a także Tunezję, będącą członkiem Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego (EUROMED) oraz Jordanię i Liban.

Projekty eTwinning przybierają bardzo różnorodne formy. Tematyka, czas trwania, rodzaj użytych narzędzi, liczba partnerów zależy wyłącznie od samych uczestników projektu.

Do programu przystąpili także uczniowie i nauczyciele CKZiU nr 1 „Budowlanka-Gastronomik”. W ramach działań Grażyny Kozyra – pedagog szkolny wzięła udział w międzynarodowym szkoleniu w Hannoverze. Tam nawiązała kontakt z nauczycielami dwóch szkół hiszpańskich oraz szkoły polskiej. Następnie została utworzona grupa nauczycieli administratorów międzynarodowego projektu w składzie: Alicia Sanchez Orlitz Hiszpania Marzena Miękina Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich Sandomierz, Grażyna Kozyra CKZiU nr 1 Racibórz, Jose Antonio Atencia Hiszpania. W lutym 2019 odbyło się spotkanie robocze nauczycieli, dotyczące metod i form realizacji projektu przez szkoły w Polsce. Nawiązano także kontakt w sprawie realizacji projektu ze szkołami w Hiszpanii.  W marcu 2019 r. rozpoczęto realizację projektu w CKZiU nr 1, którego kluczowym momentem było wyłonienie się grupy aktywnych uczniów pod kierownictwem Aleksandry Wieczorek – nauczyciela języka angielskiego.

W project zaangażowali się uczniowie Technikum nr 2: Zuzanna Błaszczyk, Dominik Dyrszka, Kamila Miensopust, Dominika Mroncz, Aleksandra Niemiec, Natalia Popek, Wiktoria Ryszka, Monika Salomon, Martyna Stencel, Wiktoria Trompeta, Jakub Zalewski, Martyna Zielińska.

Pod kierownictwem Aleksandry Wieczorek uczniowie podejmowali próby oceny współczesnych narzędzi służących do komunikacji, oceniali ich wpływ na zdrowie, nawyki i funkcjonowanie człowieka. Uczestnicy projektu mieli możliwość rozwiązywania quizów, zapoznania się ze słownictwem tematycznym, wymiany opiniami. Dzielili się informacjami o swoich zainteresowaniach, przygotowali o sobie kolaże, mieli okazję do podzielenia się opiniami nt. jak postrzegają współczesną  komunikację oraz jakie zagrożenia dostrzegają w nadmiernym korzystaniu z NT.

Nauczyciele dzielili się pomysłami, doświadczeniami, materiałami. Zgłębiali powiązaną z komunikacją, tematykę zdrowia ludzkiego. Brali udział w webinariach i szkoleniach on-line, praktycznie stosowali współczesne narzędzia komunikacyjne. Nauczyli się współpracy z partnerami z innych państw.

Tytuł i tematyka projektu okazały się niezmiernie trafne. Jak to zwykle bywa, życie nakreśliło własny scenariusz – ogólnoświatową pandemię. Ustalając nazwę i tematykę projektu nauczyciele zdawali sobie sprawę ze znaczenia i roli dobrej komunikacji. Nikt jednak nie był w stanie przewidzieć, że przerobimy tą lekcję wszyscy razem, na „własnej skórze”. Nadszedł marzec 2020 roku – etap zmagania się całego świata z wirusem Covid-19. Czas zawieszenia pracy w szkołach, pandemii, ogromnego ograniczenia bezpośrednich relacji międzyludzkich, pokazał nam wszystkim jak cenny jest kontakt z drugim człowiekiem. Wszyscy doświadczyliśmy,  jak  współczesne technologie, przyczyniły się do wspierania i utrzymywania tak ważnych dla nas wszystkich, relacji międzyludzkich. Świadomi dobrej komunikacji uczniowie i nauczyciele wspierali przyjaciół z Hiszpanii.

Przygoda z projektem „Good communication improves our well-being” dobiegnie końca w czerwcu 2020 roku. Praca i działania zostaną zebrane i usystematyzowane w postaci e-booka.

Szkołami partnerskimi biorącymi udział w projekcie były: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu, IES Santa Barbara, Malaga w Hiszpanii, CIPFP Ciudad del Aprendiz, Valencia w Hiszpanii.


0 comments


Dodaj komentarz