Zmiana rozmiaru tekstu

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Chemicy z wizytą w firmie CHEMIKA

grudzień 17, 2019 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Nauka w szkole w powiązaniu z rzeczywistymi warunkami pracy jest treścią uczenia. Projekty unijne to klucz do zdobywania wiedzy, umiejętności oraz stosowania dobrych praktyk.
Uczniowie CKZiU nr 1 w Raciborzu kształcący się w zawodzie technik analityk wraz z opiekunem wzięli udział w wizycie studyjnej w firmie „CHEMIKA” w Rybniku.

W ramach wizyty uczestnicy wyjazdu poznali specyfikę pracy w zakładzie produkującym farby, a w szczególności w specjalistycznym laboratorium badań fizykochemicznych. Wizyta miała na celu poznanie procesu technologicznego syntezy żywic stosowanych do produkcji farb oraz sposób kontroli jakości farb. Uczniowie samodzielnie przeprowadzili badanie lepkości farby i tzw. poziom krycia przez różne rodzaje farb. Zbadali, czy farby są odporne na uderzanie i jaką mają elastyczność. Poznali sposób przygotowywania pigmentów do farb, ich rozdrabnianie w młynkach kulowych.
Zapoznali się również z zasadą działania chromafografu gazowego, za pomocą którego analizuje się stopień czystości używanych w zakładzie rozpuszczalników. Przeprowadzili analizę widma chromatograficznego na zawartość lotnych rozpuszczalników.
Wizyta odbyła się w ramach projektu pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


0 comments


Dodaj komentarz