Zmiana rozmiaru tekstu

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Chemicy CKZiU nr 1 z wizytą na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego

listopad 18, 2019 Aktualności, Wyróżniona No Comments

12 listopada 2019r., uczniowie klasy 1A4, 2A, 3A i 4A uczący się w zawodzie technik analityk wzięli udział w zajęciach dydaktycznych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Specjalnie dla nich, Pan dr Grzegorz Spaleniak wygłosił wykład, którego tematem było „Rozdzielanie mieszanin metodą chromatografii kolumnowej”.

Wykład odbył się w jednej z części, największej Auli Wykładowej Uniwersytetu Opolskiego, a temat przedstawiony został w sposób bardzo obrazowy, w pewnym nawet stopniu dowcipny. Tłumacząc skomplikowane zjawisko rozwijania chromatogramu, Pan doktor posługiwał się dowcipnymi porównaniami np. „Lateks rządzi” i inne. W taki sposób nasi analitycy dowiedzieli się, że chromatografia cieczowa wykorzystuje różnice w zachowaniu się poszczególnych składników mieszaniny w układzie dwufazowym, w którym jedna z faz nie zmienia swojego położenia (faza stacjonarna), druga natomiast porusza się względem pierwszej w określonym kierunku (eluent) oraz inne szczegóły związane z tą fizyczną metodą rozdzielania i oczyszczania mieszanin np. poreakcyjnych.

W dalszej części uczniowie odbyli dwa zajęcia laboratoryjne. Jedno polegało na samodzielnym przeprowadzeniu rozdzielania składników czerwonej papryki, metodą chromatografii kolumnowej oraz chromatografii TLC. Zajęcia przeprowadziła Pani dr Elwira Bisz, która jest absolwentką naszego Technikum Chemicznego z roku 2006. Nasi chemicy świetnie radzili sobie z wykonywaniem czynności laboratoryjnych, a nagrodą były widoczne efekty ich pracy, które utrwaliliśmy na zdjęciach.

Bardzo interesującą dla naszej młodzieży częścią wizyty na Uniwersytecie Opolskim, był udział w pokazie wykonania spektroskopii MNR (Nuclear magnetic resonance spectroscopy). Tę metodę, badania wnętrza skomplikowanej struktury cząsteczek związków organicznych, przedstawiała Pani dr Dorota Wieczorek. Sama aparatura do wykonania NMR warta jest 1,5 miliona złotych, zawiera sondę do umieszczania badanej próbki, substancje chłodzące tj. ciekły hel o temperaturze wrzenia – 269 0C i generuje pole magnetyczne kilkadziesiąt razy większe, od pola magnetycznego Ziemi, działającego na jej powierzchnię. NMR bada ilość i rodzaj wiązań chemicznych, rodzaje grup funkcyjnych, rodzaje szkieletów węglowych w najbardziej skomplikowanych związkach organicznych, takich jak RNA i DNA człowieka.

Wizyta zakończyła się oprowadzeniem młodzieży przez Panią dr Elwirę Bisz po laboratoriach Wydziału Chemii i omówieniu rodzaju prac laboratoryjnych, które wykonują w nich studenci chemii oraz doktoranci. Pani Elwira wspominała również z sympatią czasy, kiedy była uczennicą Naszego Technikum Chemicznego, opowiadając jak do dni dzisiejszych, miło wspomina atmosferę w naszej Szkole i swoje częste spotkania z koleżankami i kolegami z klasy.

Młodzież wróciła z Uniwersytetu Opolskiego bogata w nową wiedzę i pozytywne wrażenia. Już dziś niektórzy z nich wiedzą, że będą kontynuować naukę na studiach wyższych, na kierunku związanym z chemią.

Izabela Marczuk


0 comments


Dodaj komentarz