CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Pedagodzy Centrum ostrzegają

Czerwiec 29, 2021 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Przed wakacjami, w ramach działań profilaktycznych odbyło się w Centrum spotkanie pracowników Komendy Powiatowej Policji i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z młodzieżą klas drugich poświęcone problematyce handlu ludźmi. PAMIĘTAJ – „Nie jesteśmy na sprzedaż”.

Przestępstwo to, jako współczesna forma niewolnictwa, stanowi jedną z najcięższych i najokrutniejszych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności oraz godność ludzka.

Celem spotkania było uświadomienie młodym ludziom jak łatwo można wpaść w pułapkę zastawioną przez przestępców oraz jak szybko można znaleźć się w sytuacji zniewolenia i wykorzystania. Omówiono zagrożenia wynikające z nawiązywania kontaktów z osobami nieznajomymi oraz w związku z wyjazdami do pracy za granicę. 

Handel ludźmi to przestępstwo polegające na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą i wykorzystaniu ich w celu osiągania korzyści. Ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, słabo wykształceni, bezrobotni, nie mający wystarczających środków finansowych do życia, a także wszystkie te osoby, które planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są szczególnie narażeni na próbę „zwerbowania” ich przez zorganizowane grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi.

Na całym świecie ofiary handlu ludźmi zmuszane są do ciężkiej i wyczerpującej pracy, do uprawiania prostytucji, żebractwa, popełniania przestępstw oraz innych aktywności, które przynoszą dochody kontrolującym ich sprawcom. Ofiary często przewożone są z krajów relatywnie biedniejszych do bardziej zamożnych, w których sprawcy mogą osiągnąć wyższe zyski. Ofiary traktowane są jak towar, przekazywane z rąk do rąk, zastraszane, dręczone fizycznie i psychicznie. W wyniku wykorzystywania często tracą zdrowie, poczucie własnej wartości, a trauma po takich wydarzeniach może towarzyszyć człowiekowi przez resztę życia.

Prowadzący spotkanie wskazywali, w jaki sposób można ustrzec się przed przestępcami, którzy podają się za pracodawców. Omówili również sposoby jakimi posługują się sprawcy, aby zwerbować ofiarę i zmusić ją do prostytucji, niewolniczej pracy lub żebractwa. Podczas spotkania młodzież mogła zobaczyć filmy oraz prezentacje multimedialne dotyczące handlu ludźmi.

Prowadzący przedstawili przykłady indywidualnych historii ludzi dotkniętych tym problemem oraz rozdali uczniom profilaktyczne materiały informacyjne. Młodzież uzyskała również informację,  gdzie można uzyskać pomoc.

Katarzyna Betnerowicz

Poniżej komiks, który został przygotowany na podstawie materiału Rady Europy oraz prac nagrodzonych w III edycji konkursu „Handel ludźmi moimi oczami” organizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/druk-komiksow-nie-jestes-na-sprzedaz-


0 comments


Dodaj komentarz