CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

NOWE KOMPETENCJE techników budownictwa

Czerwiec 13, 2022 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Grupa przyszłych techników budownictwa wraz z nauczycielem przedmiotów zawodowych ukończyła specjalistyczny kurs zawodowy: Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – operator/programista CNC. Dodatkowo, ta sama grupa uczniów, wzięła udział w kursie: Operator agregatów tynkarskich kl. III wszystkie typy.

Uczestnicy szkoleń nabyli nowe kompetencje, które – w przypadku kursu Programista i Operator Obrabiarek CNC – zostały potwierdzone certyfikatem zewnętrznej instytucji certyfikującej, tj.  Regionalnego Centrum Walidacji, Egzaminowania i Certyfikacji w Katowicach.

Specjalistyczna wiedza i umiejętności, które po odbyciu zajęć mogą wykorzystać nasi uczniowie na swojej przyszłej ścieżce zawodowej, to m. in:

  • korzystanie z narzędzi pomiarowych stosowanych przy stanowisku operatora CNC,
  • prawidłowe interpretowanie rysunku technicznego,
  • opracowywanie programów do realizacji procesu technologicznego z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania,
  • dobieranie narzędzi skrawających odpowiednich do procesu technologicznego,
  • interpretowanie, edytowanie i zastosowanie gotowych programów obróbki,
  • przygotowanie stanowiska pracy agregatu tynkarskiego zgodnie z zasadami bhp,
  • odpowiednio dobieranie materiałów eksploatacyjnych,
  • prawidłowo wykonanie tynkowania mechanicznego.

Programista i operator CNC to ciekawy i rozwojowy zawód. Osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje mają szerokie możliwości zatrudnienia i są poszukiwani przez pracodawców zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Mogą także liczyć na dobre wynagrodzenie i stopniowy awans zawodowy. 

Kursy zawodowe zostały zrealizowane w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


0 comments


Dodaj komentarz