CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Listy kandydatów zakwalifikowanych do CKZiU nr 1

Lipiec 22, 2021 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Opublikowaliśmy listy kandydatów zakwalifikowanych do Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 w roku szkolnym 2021/2022. Informujemy jednocześnie, że posiadamy wolne miejsca w niektórych zawodach. Chętnych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: 32 415 46 54, 32 415 29 63, 32 415 28 60.

(czytaj dalej)

Technikum nr 2 w Raciborzu:

technik analityk,

technik architektury krajobrazu,

technik budownictwa,

technik geodeta

technik hotelarstwa,

technik żywienia i usług gastronomicznych.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Raciborzu:

cukiernik,

fotograf,

fryzjer,

kucharz,

monter instalacji i urządzeń sanitarnych,

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

murarz-tynkarz,

piekarz,

przetwórca mięsa,

sprzedawca,

stolarz.

Kandydaci zakwalifikowani powinni w terminie od 22 lipca do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 dostarczyć do szkoły oryginały (jeżeli nie dostarczono ich wcześniej) następujących dokumentów:

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu.

Zakwalifikowani do Technikum nr 2 mogą pobierać skierowania na badania od 22.07.2021r. do 26.07.2021r. do godz. 15.00.

Bezpłatne badania dla uczniów Technikum nr 2:

Artimex, Poradnia Medycyny Pracy, Gen. J. Bema 5 (wejście od ul. Staszica – Biedronka)

47 – 400 Racibórz, tel.  32 755 22 25, 32 415 41 13.

Zaświadczenie należy przedłożyć najpóźniej do 24 września 2021 r.

W razie niedostarczenia zaświadczenia lub negatywnej opinii lekarza medycyny pracy uczeń zostaje skreślony z listy.

Zakwalifikowani do Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 są kierowani na badania przez swoich pracodawców.


0 comments


Dodaj komentarz