CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Technicy analitycy w raciborskich Wodociągach

Maj 24, 2017 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Kolejni już uczniowie, kształceni w zawodzie technik analityk, szlifują swoją wiedzę i umiejętności, związane z pracą chemika laboranta. Tym razem, dnia 17 maja 2017r., uczniowie klasy IIB Technikum nr 3 CKZiU nr 1 w Raciborzu, odbyli zajęcia dydaktyczne na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Raciborzu.

Zapoznali się m.in. ze sposobami pobierania próbek wody do wykonania analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych. Etapy wyjaławiania butelek do poboru prób wody, polegające na odpowiednim i długotrwałym procesie sterylizacji, poprzez zadanie płynem dezynfekującym, następnie suszenie i wypalanie oraz przechowywanie w specjalnych warunkach, nie są już obce naszym „chemikom”. Znają też miejsca i warunki poboru próbek wody oraz rodzaje wykonywanych analiz fizykochemicznych i biochemicznych. Pani Kierownik Działu Laboratorium -Agnieszka Kostera (absolwentka naszego Technikum nr 3, w zawodzie technik analityk) oraz Panie  laborantki zaprezentowały, w jaki sposób, na co dzień, wykonują poszczególne czynności związane z poborem próbek wody do analizy. Przeprowadziły wykład teoretyczny oraz pokaz w formie praktycznej. Zajęcia zrealizowane zostały w ramach nauczanego przedmiotu „Pracownia – analiza chemiczna i środowiskowa oraz bioanalityka”. Stanowiły cenne uzupełnienie wiedzy i umiejętności, niezbędne w celu uzyskania kwalifikacji w zawodzie technik analityk, podczas tegorocznego egzaminu w miesiącu czerwcu.

Dziękujemy serdecznie Panu Prezesowi oraz Pracownikom ZWiK w Raciborzu za współpracę.

Izabela Tańska


0 comments


Dodaj komentarz