Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Porozumienie z PWSZ w Raciborzu

Listopad 17, 2015 Aktualności, Wyróżniona Możliwość komentowania Porozumienie z PWSZ w Raciborzu została wyłączona

Mając na uwadze dobro i rozwój młodzieży oraz pracowników Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, wpływ edukacji i rolę kształcenia zawodowego w życiu społecznym jednostki, odnowiliśmy oficjalną współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu.

Porozumienie podpisali: dr hab. inż. arch. Ewa Stachura prof.nadzw. – Rektor PWSZ w Raciborzu oraz Jacek Kąsek – Dyrektor CKZiU nr 1 w Raciborzu.

W spotkaniu uczestniczyła dr inż.arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak – dyrektor Instytutu Architektury.

Nasza współpraca trwa od 2012 roku. Wtedy to dyrektorzy „Budowlanki” i „Ekonomika” podpisali stosowne porozumienia.

Celem nowej współpracy będzie m.in.:

– zapewnienie młodzieży Centrum możliwości uczestnictwa w wybranych wykładach, konwersatoriach, ćwiczeniach, konsultacjach, warsztatach naukowych, festiwalach i innych formach zajęć organizowanych przez PWSZ w Raciborzu,

– roztoczenie opieki naukowej Uczelni nad najzdolniejszymi uczniami Centrum,

– wspieranie działalności naukowo-badawczej uczniów i studentów w ramach współdziałania, zajęć naukowych, praktyk, prac dyplomowych, kół naukowych, inicjatyw uczniowskich,

– współdziałanie w zakresie rozwoju PWSZ w Raciborzu w szczególności: popularyzacji oferty dydaktycznej, organizacji wykładów, spotkań, pokazów, szkoleń,

– podejmowanie wspólnych inicjatyw i zapewnienie wzajemnego wsparcia.

Mamy głębokie przekonanie, że formy współpracy wpłyną na promocję kształcenia zawodowego, stworzą możliwość wzajemnej poprawy jakości pracy naszych placówek oraz wzbogacanie oferty edukacyjnej zarówno naszego Centrum jak i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, pracownicy naukowi PWSZ w Raciborzu włączyli się w organizację VII Międzynarodowego Turnieju Budowlanego w Raciborzu. W tym roku pod hasłem „Postaw na zielony dom”.

Impreza, z udziałem wielu branż naszego Centrum, już 14-15 grudnia w budynku przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu.

foto: Gabriela Habrom-Rokosz, Wojciech Żołneczko


0 comments

Comments are closed.