CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Listy kandydatów zakwalifikowanych do CKZiU nr 1

Sierpień 12, 2020 Aktualności, Wyróżniona No Comments

Publikujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do Technikum nr 2 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w roku szkolnym 2020/2021. 

Informujemy jednocześnie, że posiadamy wolne miejsca w niektórych zawodach.

Prosimy o kontakt telefoniczny: 32 415 29 63, 32 415 46 54.

(czytaj dalej)

Technikum nr 2 w Raciborzu:

Technik agrobiznesu,

Technik analityk,

Technik architektury krajobrazu,

Technik budownictwa,

Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 w Raciborzu:

Cukiernik,

Fotograf,

Fryzjer,

Kucharz,

Monter sieci i instalacji sanitarnych,

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

Murarz-tynkarz,

Piekarz,

Przetwórca mięsa (brak chętnych),

Sprzedawca,

Stolarz,

Inne zawody.

Kandydaci zakwalifikowani powinni w terminie od 13 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 dostarczyć do szkoły oryginały (jeżeli nie dostarczono ich wcześniej) następujących dokumentów:

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

– zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu.

Skierowania można odbierać w szkole od 12.08.2020r. do 14.08.2020r. do godz. 15.00.

Bezpłatne badania:

Centrum Medyczno-Diagnostyczne Artimex – Eurodent, Poradnia Medycyny Pracy,

ul. Gen. J. Bema 5, 47 – 400 Racibórz,

tel. 32 415 41 13.

Zaświadczenie należy przedłożyć najpóźniej do 25. Września 2020 r.

W razie niedostarczenia zaświadczenia uczeń zostaje skreślony z listy uczniów.


0 comments


Dodaj komentarz