112
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Pa 2m_p-1/2,2m_g-1/3 budow_og
Pa 2m_p-1/2,2m_g-1/3 dok_tech
Pa 1B-1/2 dok_bud
Pa 3mB2-2/2 tech_mal
 
2 8:50- 9:35 Pa 2m_p-1/2,2m_g-1/3 budow_og
  Pa 1m-1/2 tech_such_z
  MV 2H5 j.polski
3 9:40-10:25 Pa 2m_p-1/2,2m_g-1/3 budow_og
Pa 1B-1/2 dok_bud
Pa 1m-1/2 tech_such_z
Pa 1B-1/2 dok_bud
MV 2H5 j.polski
4 10:35-11:20   Pa 1B-1/2 budow_og
Pa 1m-1/2 dok_tech
Pa 1B-1/2 budow_og
 
5 11:30-12:15       MV 1m j.polski
 
6 12:25-13:10 Pa 2m_p-1/2,2m_g-1/3 tech_such_z
    MV 2H5 j.polski
AZ 4ZT3 religia
7 13:15-14:00   LS 1B plastyka
SB 2A4-2/2 Pr.tech.p.w
  Pa 3mB2-2/2 tech_posadz
8 14:05-14:50 Pa 2m_p-1/2,2m_g-1/3 dok_tech
  SB 2A4-2/2 u.żyw.w h.
  Pa 3mB2-2/2 tech_posadz
Drukuj plan
wygenerowano 05.02.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum