CKZiU nr 1 w Raciborzu

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1

Od dnia 01.09.2018 r., w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, realizowany jest projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1″.

Beneficjentem projektu jest Powiat Raciborski.

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest poprawa do 2019 roku  efektywności zatrudnienia 30 uczniów poprzez podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1 w Raciborzu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

  • przeprowadzenie dla 30 uczniów indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych,
  • udział 30 uczniów w 10 kursach certyfikowanych przewidzianych dla różnych klas i zawodów technikum,
  • skierowanie 15 uczniów na  staże zawodowe do firm.

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zrealizowane zostaną wizyty studyjne w firmach, warsztaty pozaszkolne w firmach oraz sesje laboratoryjne na uczelni wyższej.

Całość powyższych działań ma pomóc w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły.

W celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji, wsparciem objętych zostanie także 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych, pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących udział w projekcie.

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w CKZiU nr 1, zostanie osiągnięte również poprzez przełamanie bariery słabego wyposażenia klasopracowni, które nie spełnia  aktualnych standardów technicznych. Projekt uwzględnia doposażenie 7 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

Całkowita wartość projektu wynosi 646 730,63 PLN.

W tym:

            – Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 549 721,04 PLN

            – Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 64 673,06 PLN

Okres realizacji projektu 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r.

Rekrutacja trwa od 17.09.2018 do 28.09.2018

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.