CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

Oferta dla absolwentów Liceów oraz Szkół Zawodowych

Lipiec 14, 2017 Aktualności, Wyróżniona No Comments

CKZiU nr 1 w Raciborzu prowadzi nabór do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej (florysta) oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Reorganizacja kształcenia zawodowego, która została przeprowadzona w ostatnich latach, spowodowała również zmianę w sposobie podwyższania kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych.

Absolwent szkoły zawodowej, który chciałby uzyskać tytuł technika, powinien ukończyć dwuletnie liceum ogólnokształcące, a także kursy kwalifikacyjne właściwe dla danego zawodu. Nowością jest możliwość rozdzielenia tych dwóch form kształcenia. Można kształcić się tylko w liceum, a dopiero po jego ukończeniu odbyć wybrane kursy albo realizować obie formy kształcenia jednocześnie. Mija właśnie drugi rok funkcjonowania w Raciborzu Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które powstały z połączenia czterech raciborskich szkół zawodowych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego. Aby poszerzyć ofertę edukacyjną, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, od roku szkolnego 2016/2017, prowadzony jest nabór do dwuletniego, zaocznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych, Szkoły Policealnej (florysta) oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Więcej informacji: Pani Magdalena Kłakowicz – sekretarz szkoły, tel. 32 415 46 54.


0 comments


Dodaj komentarz