CKZiU nr 1 w Raciborzu

O programie – „Z nowymi kompetencjami…”

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Szkoła po raz siódmy otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację praktyk zagranicznych dla uczniów i szkoleń nauczycieli typu job shadowing.

W styczniu br. podpisano umowę, która umożliwiła rozpoczęcie realizacji projektu: „Z nowymi kompetencjami w przyszłość zawodową – CKZiU nr 1 w Raciborzu”. Dofinansowanie 70555 Euro.

Gdy tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności uczniowie klas III-ich o 4-letnim cyklu kształcenia w zawodach: technik agrobiznesu, technik budownictwa, technik architektury krajobrazu, wyjadą w maju 2022 roku na miesięczne staże, by zdobywać doświadczenie zawodowe na Cyprze, a nauczyciele wyjadą na pięciodniowe szkolenie typu job shadowing.

Wyjazd na zagraniczne praktyki pozwoli uczniom zdobyć cenne kompetencje zawodowe, porównać metody pracy w kraju i za granicą, zetknąć się z nowymi technologiami i metodami pracy, a także poznać nowy kraj, jego kulturę i rozwinąć umiejętności językowe.

Udział nauczycieli w projekcie ma na celu podniesienie ich kompetencji zawodowych, zdobycie doświadczenia z zakresu edukacji zawodowej w innym kraju a także wzrost europejskiego wymiaru Centrum.

Każda mobilność poprzedzona będzie przygotowaniem pedagogiczno-językowo-kulturowym. Uczestnicy wezmą udział w przygotowującym kursie języka greckiego, angielskiego a także przygotowaniu psychologiczno-pedagogicznym mającym pomóc uczestnikom w odnalezieniu się w obcej kulturze. Zaplanowano również spotkanie z przedstawicielem Policji, na którym zostaną poruszone zagadnienia bezpieczeństwa podczas pobytu poza granicami Polski.

Zdobyte przez uczniów i nauczycieli kompetencje zostaną potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych w związku z udziałem w projekcie, mają zapewniony przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie i szereg działań kulturalnych które są pokrywane ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy do poznania historii zagranicznych praktyk realizowanych w CKZiU nr 1 w Raciborzu. Na stronie Centrum w Menu- Programy Unijne – Erasmus można m.in. zobaczyć fotorelacje z wcześniejszych mobilności i zapoznać się z produktami projektu.