CKZiU nr 1 w Raciborzu

Materiały do pobrania

Do pobrania druk podania o przyjęcie do:

Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych,

Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych,

Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

• druk podania (Liceum, Szkoła Policealna, Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy)

• regulamin naboru – Liceum Ogólnokształcące