CKZiU nr 1 w Raciborzu

Dyrekcja


Kadra kierownicza Centrum:

 • Jacek Kąsek – dyrektor Centrum,
  e-mail: jk@ckziu1.idsl.pl
 • Katarzyna Dedek – wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych,
  e-mail: k.dedek@ckziu1.idsl.pl

 • Beata Łodziak – wicedyrektor ds. egzaminów,
  e-mail: b.lodziak@ckziu1.idsl.pl
 • Marek Wilk – główny księgowy
  e-mail: m.wilk@ckziu1.idsl.pl
 • Irena Dłubacz – specjalista ds. finansowych,
  e-mail: i.dlubacz@ckziu1.idsl.pl
 • Elżbieta Fleszer – zastępca głównego księgowego,
  e-mail: e.fleszer@ckziu1.idsl.pl