CKZiU nr 1 w Raciborzu

Dyrekcja


Kadra kierownicza Centrum:

 • Jacek Kąsek – dyrektor Centrum,
  e-mail: jk@ckziu1.idsl.pl
 • Katarzyna Dedek – wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych,
  e-mail: k.dedek@ckziu1.idsl.pl
 • Zygmunt Kobylak – wicedyrektor ds. dydaktyczno-wychowawczych,
  e-mail: z.kobylak@ckziu1.idsl.pl
 • Zenon Sochacki – wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego,
  e-mail: z.sochacki@ckziu1.idsl.pl

 • Beata Łodziak – wicedyrektor ds. egzaminów,
  e-mail: b.lodziak@ckziu1.idsl.pl
 • Irena Dłubacz – główny księgowy,
  e-mail: i.dlubacz@ckziu1.idsl.pl
 • Elżbieta Fleszer – zastępca głównego księgowego,
  e-mail: e.fleszer@ckziu1.idsl.pl