CKZiU nr 1 w Raciborzu

Aktualności

EGZAMINY POPRAWKOWE EGZAMINU MATURALNEGO

Lipiec 20, 2017 Aktualności, Wyróżniona No Comments

22 sierpnia 2017, godz. 9.00
Poprawka z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki i j.polskiego – Ekonomik (aula).

Poprawka z części pisemnej egzaminu maturalnego z j. angielskiego – Ekonomik (sala 36).
Zdający egzamin z matematyki/j.polskiego powinni zgłosić się na egzamin najpóźniej godzinę przed egzaminem (8.00) z DOWODEM TOŻSAMOŚCI.
Zdający egzamin z j.angielskiego powinni zgłosić się na egzamin najpóźniej pół godziny przed egzaminem (8.30) z DOWODEM TOŻSAMOŚCI. (czytaj dalej).

23 sierpnia 2017, godz. 9.00
Poprawka z części ustnej egzaminu maturalnego z:

– j.polskiego – Ekonomik (sala 30)
– j.angielskiego – Ekonomik (sala 31)

Zdający zgłaszają się na egzamin z DOWODEM TOŻSAMOŚCI.
Szczegółowy harmonogram cz. ustnej jest dostępny w sekretariatach oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych szkół.


0 comments


Dodaj komentarz